600 thiếu niên Hong Kong dự trại hè của quân đội Trung Quốc

0

Thiếu niên Hong Kong tham gia trại hè của quân đội Trung Quốc
 
 

Thiếu niên Hong Kong tham gia trại hè của quân đội Trung Quốc

Video: SCMP