Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Ăngten khổng lồ giúp NASA liên lạc với tàu vũ trụ

Ăngten khổng lồ giúp NASA liên lạc với tàu vũ trụ Đồ họa: JPL
Cập nhật vào:
MỚI NHẤT