Ba chuyến tàu lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi ngày

0

Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày
 
 

Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày

Bá Đô – Tạ Lư

Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày
 
 

Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày

Bá Đô – Tạ Lư