Ba tuyến tàu lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi ngày

  0

  Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày
   
   

  Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày

  Bá Đô – Tạ Lư

  Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày
   
   

  Ba tuyến đường sắt vắng khách lỗ 33 triệu đồng mỗi ngày

  Bá Đô – Tạ Lư