Bản tin tổ lái: Bi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa

0

Khuất tầm nhìn và không làm chủ được tình huống, người phụ nữ lái chiếc ô tô màu đỏ đã va chạm phải người đi xe máy và cuốn họ vào trong gầm, kéo lê đi nhiều mét.

Bản tin tổ lái: Bi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưaBi kịch trong một pha sang đường và sức mạnh siêu nhiên đến từ chiếc áo mưa