Bản tin tổ lái: Một kiếp nạn hai số phận và nỗi đau đến từ “người dưng ngược lối”

    0

    Cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng người may mắn thoát được, phần còn lại thì không. Và có những tình huống tai hoạ ập tới thật sự bất ngờ.

    Một kiếp nạn hai số phận và nỗi đau đến từ người dưng ngược lối