Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Bằng chứng tro cốt người được dùng làm bóng 1.500 năm trước

MexicoCác nhà khảo cổ tìm thấy 400 bình chứa tro cốt người trộn lẫn với cao su và rễ cây chôn dưới các kim tự tháp của người Maya.
Cập nhật vào: