Categories
Khoa học

Bão cát khổng lồ quét qua nhiều bang nước Mỹ

Người dân Mỹ ghi lại cảnh tượng như ngày tận thế khi trận bão cát với sức gió hơn 160 km/h quét qua vùng Trung Tây nước này hôm 12/5.

Người dân Mỹ ghi lại cảnh tượng như ngày tận thế khi trận bão cát với sức gió hơn 160 km/h quét qua vùng Trung Tây nước này hôm 12/5.

Bão cát khổng lồ quét qua nhiều bang nước Mỹ

Video: USA Today/Storyful/Reuters