Bé Trung Quốc được ví như ‘Na Tra’ nhờ tài trượt xe điện cân bằng

0

Bé gái Trung Quốc được ví như 'Na Tra' nhờ tài trượt xe điện cân bằng
 
 

Bé gái Trung Quốc được ví như ‘Na Tra’ nhờ tài trượt xe điện cân bằng

Video: SCMP