Categories
Đời sống

Cách làm thịt heo quay, da giòn tan ngay tại nhà

Nhiều người làm món thịt quay hay gặp tình trạng da (bì) không giòn hoặc cứng (chai). Công thức và cách làm của đầu bếp Hoshi Phan sẽ giúp khắc phục các lỗi này.

Nhiều người làm món thịt quay hay gặp tình trạng da (bì) không giòn hoặc cứng (chai). Công thức và cách làm của đầu bếp Hoshi Phan sẽ giúp khắc phục các lỗi này.

Cách làm thịt heo quay, da giòn tan ngay tại nhà

 
 

Cách làm thịt heo quay, da giòn tan ngay tại nhà

Hoshi Phan