Căn cứ như một thành phố của 25.000 lính Mỹ ở Hàn Quốc

0

Tiện nghi trong căn cứ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tại Hàn Quốc
 
 

Tiện nghi trong căn cứ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tại Hàn Quốc

Video: Korea Times