Căn cứ tên lửa trong lòng núi của Triều Tiên

1

Căn cứ tên lửa giấu trong núi của Triều Tiên
 
 

Căn cứ tên lửa giấu trong núi của Triều Tiên

Video: CSIS