Cầu xuống cấp nhưng phải ‘gánh’ 1.200 lượt ôtô mỗi ngày

0

Cầu yếu 28 năm tuổi ‘gánh’ 1.200 lượt xe tránh BOT mỗi ngày
 
 

Cầu yếu 28 năm tuổi ‘gánh’ 1.200 lượt xe tránh BOT mỗi ngày