Cháy rừng hoành hành trên đảo Sumatra

  1

  Cháy rừng trên đảo Sumatra
   
   

  Cháy rừng trên đảo Sumatra

  Video: AFP