Chuyện tình vượt khoảng cách của hai người khiếm thính Trung Quốc

0

Chuyện tình vượt hàng trăm km của hai người khiếm thính Trung Quốc
 
 

Chuyện tình vượt hàng trăm km của hai người khiếm thính Trung Quốc

Video: SCMP