Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Cỗ máy di động rửa sạch xe trong vài phút

Công ty Italy chế tạo máy rửa xe di động có thể làm sạch xe đầu kéo dài 16 m chỉ trong 6 phút.
Cập nhật vào: