Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Cóc mía thoát chết từ miệng rắn

Rắn Keelback thích săn cóc mía non ở các vùng đất ngập nước Australia, nhưng không phải cuộc đi săn nào cũng thành công.
Cập nhật vào:
MỚI NHẤT

Cóc mía thoát chết từ miệng rắn

Video: Love Nature

Bấm để bình luận