Con lừa ‘biết hát’ gây sốt trên mạng xã hội Ấn Độ

0

Con lừa 'biết hát' gây sốt trên mạng xã hội Ấn Độ
 
 

Con lừa ‘biết hát’ gây sốt trên mạng xã hội Ấn Độ

Video: AFP