Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Con người có thể thay thế bao nhiêu bộ phận?

Con người có thể thay thế bao nhiêu bộ phận Đồ họa: Life Noggin
Cập nhật vào:
MỚI NHẤT