Cuba nối mạng Internet tới 80.000 hộ gia đình

0

Cuba nối mạng Internet tới 80.000 hộ gia đình
 
 

Cuba nối mạng Internet tới 80.000 hộ gia đình

Video: AFP