Cuộc thi nhảy cầu tại Bosnia và Herzegovina

0

Cuộc thi nhảy cầu cao 24 mét lần thứ 453 tại Bosnia và Herzegovina
 
 

Cuộc thi nhảy cầu cao 24 mét lần thứ 453 tại Bosnia và Herzegovina

Video: TV1.