Cuộc thi nhảy cầu tiếp nước bằng bụng

0

Cuộc thi nhảy cầu tiếp nước bằng bụng ở Na Uy
 
 

Cuộc thi nhảy cầu tiếp nước bằng bụng ở Na Uy

Video: AFP