Dân Mỹ – Mexico chơi bập bênh trên hàng rào biên giới

0

Người dân Mỹ và Mexico chơi bập bênh trên hàng rào biên giới
 
 

Người dân Mỹ và Mexico chơi bập bênh trên hàng rào biên giới

Video: Reuters