Dân Trung Quốc kéo tới chụp ảnh thác lũ trên sông Hoàng Hà

0

Thác nước lớn thứ hai Trung Quốc chảy cuồn cuộn vào mùa lũ
 
 

Thác nước lớn thứ hai Trung Quốc chảy cuồn cuộn vào mùa lũ

Video: SCMP