Categories
Thời sự

Đoàn kinh tế quốc phòng sẽ được hỗ trợ 62 tỷ đồng mỗi năm

Các Đoàn kinh tế quốc phòng được hỗ trợ tối đa 62 tỷ đồng năm đầu tiên, sau đó tăng lên không quá 5%, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Các Đoàn kinh tế quốc phòng được hỗ trợ tối đa 62 tỷ đồng năm đầu tiên, sau đó tăng lên không quá 5%, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn hỗ trợ Đoàn kinh tế quốc phòng. Theo đó, các nhà trẻ, mẫu giáo do Đoàn kinh tế quốc phòng trực tiếp quản lý (những nơi chưa có trường lớp) được hỗ trợ mua sắm bàn ghế, đồ dùng dạy học. Nếu trường lớp, đồ dùng dạy học hư hỏng thì được sửa, thay thế.

Bệnh xã thuộc biên chế của Đoàn kinh tế quốc phòng được hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo quản trang thiết bị; kinh phí mua thuốc khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

Bệnh nhân là người dân trong khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng quản lý, nếu phải điều trị nội trú tại bệnh xá sẽ được hỗ trợ tiền ăn bằng mức cơ bản của hạ sĩ quan. Người nhà đi kèm bệnh nhân cũng được hỗ trợ tiền ăn.

Bộ Tài chính cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí cho công tác chính sách xã hội, tuyên truyền nhân dân định canh, định cư, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề.

Các xí nghiệp sản xuất trực thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng được hỗ trợ mua xe máy, bộ lọc nước, hệ thống dẫn nước sinh hoạt; kinh phí trang bị nhà văn hóa thôn bản, bồi dưỡng chuyên môn, học tiếng dân tộc.

Đoàn kinh tế quốc phòng cũng được hỗ trợ mua tài liệu, tổ chức hội nghị hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, chế biến; đào tạo nghề cho người dân.

Quân đội hiện có hơn 20 Đoàn kinh tế quốc phòng, phục vụ phát triển vùng sâu; đảm bảo quốc phòng an ninh biên giới, hải đảo. Nhiệm vụ các đoàn là xây dựng hạ tầng thiết yếu như đường, điện, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm xá, chợ; khuyến khích sản xuất; xóa đói giảm nghèo.

Những nơi có điều kiện mà người dân không đủ khả năng đầu tư sản xuất hàng hóa (Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc), quân đội trực tiếp tổ chức sản xuất để thu hút người dân đến lập nghiệp, tham gia vào tổ chức kinh tế Nhà nước.

Viết Tuân