Đoàn thám hiểm chế tạo thuyền vượt biển bằng cây sậy ở Bulgaria

0

Nhà thám hiểm Đức chế tạo thuyền vượt biển bằng cây sậy
 
 

Nhà thám hiểm Đức chế tạo thuyền vượt biển bằng cây sậy

Video: AFP