Đoán từ vựng về đồ dùng học tập

2

Với hình ảnh và từ gợi ý, bạn hãy đoán xem đây là những dụng cụ học tập thường gặp nào?

Câu 1:

Đoán từ vựng về đồ dùng học tập
Đoán từ vựng về đồ dùng học tập

>> Đáp án

Câu 2:

Đoán từ vựng về đồ dùng học tập - 1
Đoán từ vựng về đồ dùng học tập – 1

>> Đáp án

Câu 3:

Đoán từ vựng về đồ dùng học tập - 2
Đoán từ vựng về đồ dùng học tập – 2

>> Đáp án

Câu 4:

Đoán từ vựng về đồ dùng học tập - 3
Đoán từ vựng về đồ dùng học tập – 3

>> Đáp án

Câu 5:

Đoán từ vựng về đồ dùng học tập - 4
Đoán từ vựng về đồ dùng học tập – 4

>> Đáp án

Theo Timepass Colony

Bài trướcChuyên gia: ‘Xe Hàn và xe Nhật không còn khoảng cách’
Bài tiếp theoTrường học xử trí thế nào với chuỗi lây nhiễm ở Bắc Ninh