Categories
Khoa học

Ghi hình cá sống ở độ sâu kỷ lục ngoài khơi Australia

Bẫy camera của Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu Minderoo bắt gặp một số loài cá sống ở độ sâu lên tới 6.177 m trong khu vực đứt gãy Diamantina.

Bẫy camera của Trung tâm Nghiên cứu Biển sâu Minderoo bắt gặp một số loài cá sống ở độ sâu lên tới 6.177 m trong khu vực đứt gãy Diamantina.

Ghi hình cá sống ở độ sâu kỷ lục ngoài khơi Australia

Video: Storyful