Hà Nội đề xuất tăng thu nhập cho cán bộ

0

Trong đề án thí điểm chính quyền đô thị Hà Nội đang được Bộ Tư pháp thẩm định để Chính phủ trình Quốc hội thông qua, thành phố đề xuất tăng quyền cho địa phương ở 22 nội dung thuộc 6 lĩnh vực.

Trong đó, Hà Nội đề nghị HĐND thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thủ đô. Số thu nhập tăng thêm được tính theo hiệu quả công việc, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Việc tăng thu nhập này nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, thực thi công vụ giỏi, đạo đức tốt. Song song với đó, công tác đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc sẽ được nâng cao, đảm bảo công bằng, không đánh đồng giữa công chức chuyên môn với lãnh đạo, quản lý. Với những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu mới sẽ bị thay thế và thành phố sẽ đào tạo lớp cán bộ mới theo tiêu chuẩn, chức danh, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. 

Cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ xuất sắc đã được TP HCM áp dụng từ năm 2018 với mức tăng tối đa 0,6 lần mức chi, năm 2019 là 1,2 lần và 1,8 lần vào năm 2020.

Hà Nội đề xuất tăng thu nhập cho cán bộ trong đề án thí điểm chính quyền đô thị. Ảnh: PV

Hà Nội đề xuất tăng thu nhập cho cán bộ trong đề án thí điểm chính quyền đô thị. Ảnh: PV

Ngoài ra, trong đề án, Hà Nội còn đề nghị phân cấp cho HĐND thành phố được quyền quyết định áp dụng các loại phí chưa có trong danh mục của Luật Phí và lệ phí. Với các loại phí có trong luật, HĐND được tăng mức hoặc tỷ lệ thu. Ngân sách thành phố hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản này để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội. Khoản thu này không tính vào tỉ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và Hà Nội.

Hà Nội cũng mong muốn được hưởng một nửa khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền với đất của các cơ quan trung ương trên địa bàn; hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp mà thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. 

Đề án thí điểm chính quyền đô thị Hà Nội đang được Bộ Tư pháp thẩm định để Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Theo đề án, TP Hà Nội không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, từ 1/6/2021, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chính quyền đô thị ở Hà Nội sẽ gồm hai cấp thành phố và quận, cùng cơ quan hành chính cấp phường. Ở nông thôn vẫn duy trì ba cấp chính quyền gồm thành phố, huyện (thị xã), xã (thị trấn).