Hành động khiến Lào bị loại khỏi giải đua tăng quốc tế

0

Pha quay tháp pháo khiến Lào bị loại khỏi giải đua tăng quốc tế
 
 

Pha quay tháp pháo khiến Lào bị loại khỏi giải đua tăng quốc tế

Video: TvZvezda