Categories
Giáo dục

Học Toán, Lý, Hóa ở mức khá nên chọn ngành gì?

Theo anh, chị, nếu học lực các môn ở khối A1 chỉ ở mức khá, em nên theo lĩnh vực nào?

Theo anh, chị, nếu học lực các môn ở khối A1 chỉ ở mức khá, em nên theo lĩnh vực nào?

Em đang là học sinh lớp 11, học khối A1 chỉ ở mức khá. Các anh chị đi trước cho em ý kiến nên học ngành nào? Em cũng thích ngành Công nghệ Thông tin nhưng lo không đủ khả năng vào trường top.