Khách cưỡi đà điểu trong trang trại của Triều Tiên

0

Trại nuôi đà điểu mới được hiện đại hóa của Triều Tiên
 
 

Trại nuôi đà điểu mới được hiện đại hóa của Triều Tiên

Video: SCMP, KCNA