Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha

0

Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha
 
 

Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha

Video: AFP