Lính cứu hỏa Trung Quốc giải cứu cậu bé kẹt cứng trong khe tường 20 cm

0

Lính cứu hỏa Trung Quốc cứu cậu bé kẹt trong khe tường 20 cm
 
 

Lính cứu hỏa Trung Quốc cứu cậu bé kẹt trong khe tường 20 cm

Video: Reuters