Categories
Khoa học

Loài cá được ví như bóng ma dưới biển sâu

Cá mập ma chủ yếu sinh sống dưới đại dương sâu thẳm, có thể “lặn” xuống cát để bắt mồi và nghiền nát chúng bằng những tấm răng mài lớn.

Cá mập ma chủ yếu sinh sống dưới đại dương sâu thẳm, có thể “lặn” xuống cát để bắt mồi và nghiền nát chúng bằng những tấm răng mài lớn.

Loài cá được ví như bóng ma dưới biển sâu

Video: Deep Marine Scenes