Categories
Giáo dục

Nên học trường THPT chuyên hay không chuyên?

Không muốn học lệch nhưng cũng muốn phát triển một môn mũi nhọn, vậy em nên học trường THPT chuyên hay không chuyên?

Không muốn học lệch nhưng cũng muốn phát triển một môn mũi nhọn, vậy em nên học trường THPT chuyên hay không chuyên?

Em sinh năm 2007, sắp trải qua kỳ thi vào lớp 10 THPT. Em có lực học khá và đang phân vân giữa trường chuyên và không chuyên. Em không muốn học lệch nhưng đồng thời cũng muốn phát triển mũi nhọn một môn và được định hướng nghề nghiệp từ sớm.

Vậy em nên chọn học loại trường nào để phát triển ạ?

Đạt Hiền