Ngư dân Quảng Trị dùng thuyền composite thay thuyền nan tre

1

Ngư dân Quảng Trị dùng thuyền composite thay thuyền nan tre
 
 

Ngư dân Quảng Trị dùng thuyền composite thay thuyền nan tre