Người già Hàn Quốc mê mẩn sàn nhảy disco

0

Sàn nhảy disco cho người già Hàn Quốc
 
 

Sàn nhảy disco cho người già Hàn Quốc

Video: BBC