‘Người nhện’ Philippines bám sau xe buýt để trốn vé

0

'Người nhện' Philippines bám sau xe buýt để trốn vé 
 
 

‘Người nhện’ Philippines bám sau xe buýt để trốn vé 

Video: Reuters