Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá

0

Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá
 
 

Những khoảng rừng Amazon bị lửa tàn phá

Video: SCMP