Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Những ngôi nhà gấp siêu tiện lợi

Nhà gấp trang bị bản lề của Brette Haus hay nhà gấp nhỏ gọn của Boxabl giúp việc tháo dỡ, di dời và lắp đặt trở nên đơn giản hơn.
Cập nhật vào: