Nữ tay đua chinh phục ‘Bức tường Tử thần’

  1

  Nữ tay đua chinh phục 'Bức tường Tử thần'
   
   

  Nữ tay đua chinh phục ‘Bức tường Tử thần’

  Video: Reuters