Ông Phạm Minh Chính: ‘Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử’

  0

  Sáng 28/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

  Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhắc lại, ngày 9/9/1969, khi đồng bào trong nước và quốc tế dự lễ truy điệu và tiễn đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh, di chúc của Bác lần đầu được Bộ Chính trị công bố. 

  “Nội dung di chúc thể hiện sâu sắc tinh hoa tư tưởng, trí tuệ, nhân cách của một bậc vĩ nhân”, ông Chính nói.

  Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng và căn dặn phải đặt vấn đề đoàn kết lên hàng đầu.

  “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, ông Chính dẫn lại lời Bác viết trong di chúc. 

  Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương. Ảnh: VT. 

  Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương. Ảnh: VT.

  Theo Trưởng Ban tổ chức Trung ương, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được coi là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Qua các kỳ đại hội, nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng đã được ban hành; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả.

  Đồng tình với ý kiến trên, GS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói, trước lúc đi xa, Bác Hồ luôn trăn trở căn dặn cán bộ, đảng viên phải đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, nhân dân, Tổ quốc. 

  Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VT. 

  Theo ông Thắng, để học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững bài học dân là gốc, tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Cùng với tinh thần đoàn kết thì cán bộ, đảng viên phải đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham ô, tham nhũng, suy thoái về đạo đức. 

  “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương”, ông Thắng nói.