Phi công Anh bay vòng quanh thế giới trên tiêm kích thời Thế chiến II

0

Phi công Anh bay quanh thế giới trên tiêm kích Thế chiến II
 
 

Phi công Anh bay quanh thế giới trên tiêm kích Thế chiến II

Video: AFP