Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Quy trình sản xuất đường từ củ cải ngọt

Khoảng 30% nguồn cung cấp đường trắng trên thế giới đến từ củ cải ngọt, một loại cây trồng có thể phát triển ở nhiều môi trường hơn mía.
Cập nhật vào:
MỚI NHẤT

Quy trình sản xuất đường từ củ cải ngọt

Video: Science Channel

Bấm để bình luận