Rừng Amazon tiếp tục cháy

  0

  Cháy lớn tiếp tục càn quét rừng Amazon 
   
   

  Cháy lớn tiếp tục càn quét rừng Amazon 

  Video: AFP