Sai sót khiến đội Myanmar suýt bị hủy kết quả ở giải đua tăng quốc tế

0

Lỗi suýt khiến Myanmar bị hủy kết quả ở giải đua tăng
 
 

Lỗi suýt khiến Myanmar bị hủy kết quả ở giải đua tăng

Video: TvZvezda