‘Siêu máy bay chữa cháy’ tham gia dập lửa rừng Amazon

    0

    'Siêu máy bay chữa cháy' tham gia dập lửa rừng Amazon

    Đồ họa: Việt Chung

    'Siêu máy bay chữa cháy' tham gia dập lửa rừng Amazon

    Đồ họa: Việt Chung