Số ứng viên xét giáo sư giảm mạnh

0

Theo danh sách Hội đồng giáo sư nhà nước mới công bố, 105 người được đề nghị công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và 450 là phó giáo sư.

Ba ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị thấp nhất là Tâm lý học (3), Luyện kim (4) và Ngôn ngữ học (4). Ba ngành, liên ngành có số ứng viên nhiều nhất là Hóa học – Công nghệ thực phẩm (57), Y học (48), Vật lý (46).

Hai ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự không có ứng viên nào. 

Số ứng viên xét giáo sư giảm mạnh

Năm nay số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư giảm mạnh so với năm 2017. Lý do là việc xét công nhận phải căn cứ Quyết định 37 năm 2018 của Thủ tướng. Theo văn bản này, tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao hơn nhiều so với Quyết định 174 năm 2008.

Trong năm cuối 2017 xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174, số ứng viên ứng cử chức danh giáo sư, phó giáo sư là 1.537, trong đó có 151 ứng viên giáo sư; số được công nhận là 1.226. 

Ngay sau đó, dư luận chỉ ra nhiều người không đạt tiêu chuẩn. Thủ tướng yêu cầu rà soát, số giáo sư, phó giáo sư giảm còn 1.131.

Do Quyết định 37 có hiệu lực từ 15/10, chỉ hơn hai tháng là hết năm nên Hội đồng giáo sư nhà nước không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2018. 

>>Quyết định 174

Dương Tâm