Tài xế Trung Quốc lái xe cắt mặt máy bay trên đường băng

0

Tài xế Trung Quốc lái xe cắt mặt máy bay trên đường băng
 
 

Tài xế Trung Quốc lái xe cắt mặt máy bay trên đường băng

Video: SCMP